Nieuws

Informatie nijjoars-visite en wijziging van ledenavonden met aanmeldplicht.

Nieuws >>

U bent van ons gewend dat de ledenavonden en lezingen altijd op de maandagavond zijn. Nu is het echter zo, dat de beheerders van het dorpshuis ons gevraagd hebben of we ook wel op de woensdag avond een vergadering kunnen beleggen. De reden hiervoor is dat op de maandagavond de bridgeclub in de foyer zijn kaartavond heeft en de groep is dermate groot dat ze gebruik moeten maken van de grote zaal maar een paar keer zitten wij dan in de zaal.  Omdat eenieder graag zijn avonden wil houden, is er gevraagd of wij 2 keer op de woensdag een ledenavond kunnen houden. Dit is wel mogelijk, alleen is het voor u even wennen dat het een andere avond word.

Ook moet u zich opgeven als u een van de ledenavonden wilt bezoeken. Geef u naam adres en met hoeveel personen u naar de lezing komt door aan Wimmy Elzinga tel: 0594- 505798 of mail naar : elzingah@home.nl

 Let wel, er kunnen slechts 30 personen, inclusief het bestuur in de grote zaal van het dorpshuis,

Lezingen:  woensdag 13 januari 2021  en woensdag 10 maart 2021 jaarvergadering.

 Allen aanvang 20.00 uur.

 

Terug

Contactgegevens:

Actueel op Facebook


Historische vereniging Aeldakerka | Smidshornerweg 18 | 9822 TL Niekerk | Tel: 06-12428304